Aukcja Charytatywna

Biegamy dla Ingi

Aukcja charytatywna

Inga Niedźwiecka, to 8 miesięczna dziewczynka chora na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni-SMA1. Nieprzewidywalna choroba odbiera siły, ale nie tylko te odpowiedzialne za poruszanie się, a także za oddech i możliwość jedzenia. Atakuje każdy mięsień. SMA odebrało Indze siły do prawidłowego rozwoju, im jest starsza tym bardziej widoczna staje się jej niepełnosprawność. Kiedy jej rówieśnicy zdobywają kolejne kamienie milowe rozwoju, ona walczy o każdy najmniejszy ruch. Jako mała dziewczynka powinna już sporą cześć dnia poświęcać niemowlęcej zabawie. Niestety, ona na taką zwykłą codzienność ma mało czasu, codziennie ćwiczy ze specjalistami różnej dziedziny, dla dziecka z SMA raz dziennie to za mało, dlatego rodzice również zamieniają się w rehabilitantów. Po tak dużym wysiłku  jest już zwyczajnie zmęczona. Codzienna, żmudna i ciężka rehabilitacja zmywa z tej małej buźki uśmiech, pokój wypełnia się rozpaczą. Obecny stan Ingi jest stabilny, ale każda infekcja, która może spaść na nią z nienacka stanowi dla niej duże zagrożenie. Niewinny katar u dzieci z SMA potrafi przerodzić się w ciężkie zapalenie płuc. Istnieje obawa, że przyjdzie moment, kiedy mięśnie przełyku będą tak osłabione, że nie będzie w stanie przełknąć jedzenia.

Czy starczy jej sił na samodzielne, szczęśliwe życie?

Terapia genowa to szansa dla niej na lepszą, pewniejszą, sprawniejszą przyszłość. Udowodniono ze im mniejsze dziecko tym lepsze efekty osiąga po podaniu Zolgensmy, leku wartego 9.5 mln zł

Regulamin

Pobierz regulamin aukcji

Dla firm

Zasady uczestnictwa w aukcji

 1. Przedmiotem Aukcji mogą być produkty bądź usługi przekazane do licytacji tylko i wyłącznie przez Firmy biorące udział w NCDC Business Race Bieg oraz sponsorów i partnerów imprezy w 2021 roku.
 2. Firma przesyła zdjęcia wraz z opisem (podstawowe dane techniczne, model, marka) przedmiotów bądź usług – zwanych dalej Przedmiotem Aukcji, które chciałaby wystawić na licytację wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i e-mail osoby odpowiedzialnej za wydanie przedmiotów/usług wystawionych na licytację na adres aukcje@ncdcbusinessrace.pl od dnia 19 kwietnia 2021 roku.
 3. Organizator Aukcji służy pomocą w wyborze Przedmiotów Aukcji.
 4. Przy każdym Przedmiocie Aukcji Firma ma możliwość umieszczenia swojego logo przesłanego na adres aukcje@ncdcbusinessrace.pl
 5. Organizator po zweryfikowaniu Przedmiotów Aukcji dopuszcza je do licytacji umieszczając ich zdjęcia wraz z opisem na stronie https://www.facebook.com/ncdcbusinessrace
 6. Licytacje odbywać się będą na Facebook’u NCDC Business Race.
 7. Przedmioty Aukcji wystawiane będą do licytacji w każdy poniedziałek od godziny 12:00 począwszy od 26 kwietnia 2021 roku. Zamknięcie licytacji odbywać się będzie w każdy czwartek o godzinie 15:00 począwszy od 29 kwietnia 2021 roku.
 8. Licytacje będą realizowane w cyklach tygodniowych według ww. schematu do 24 czerwca 2021 roku z możliwością przedłużenia terminu.
 9. Dla każdego Przedmiotu Aukcji zostanie ustalona minimalna cena wywoławcza, umieszczona zostanie wraz z opisem w tytule zdjęcia przedstawiającego dany Przedmiot Aukcji.
 10. Jeżeli za wylicytowany Przedmiot Aukcji nie zostanie wpłacona deklarowana kwota do godziny 12:00 najbliższego poniedziałku po zakończeniu licytacji, wówczas Przedmiot Aukcji zostanie ponownie wystawiony do licytacji.
 11. Przedmiot Aukcji może również zostać przekazany Kupującemu deklarującemu przedostatnią ofertę cenową, jeśli będzie nadal zainteresowany Przedmiotem Aukcji.
 12. Wydanie Przedmiotu Aukcji Zwycięzcy nastąpi po wpłaceniu deklarowanej kwoty licytacji na konto skarbonki NCDC Business Race Biegamy Osobno Pomagamy Razem Indze z wpisaniem w rubryce „słowa wsparcia (opcjonalnie)” numeru wygranej licytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania Przedmiotu Aukcji, jeśli deklarowana kwota nie wpłynęła na wskazane konto.
 13. Organizator przekaże Kupującemu dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za wydanie przedmiotów/usług wystawionych na licytację przez daną Firmę w celu umówienia spotkania przekazania Przedmioty Aukcji jeżeli jest to możliwe. W przypadku gdy miejsce odbioru uniemożliwia Kupującemu odebranie Przedmiotu Aukcji, zostanie on przesłany na wskazany adres przez Firmę, która przekazała dany Przedmiot Aukcji do licytacji.

Dla licytujących

Zasady uczestnictwa w licytacji

 1. Uczestnikami Aukcji może być każdy, kto ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Aukcja zostanie przeprowadzona na Facebook’u NCDC Business Race
 3. Przedmioty Aukcji  wystawiane będą do licytacji w każdy poniedziałek od godziny 12:00 począwszy od 26 kwietnia 2021 roku. Zamknięcie licytacji odbywać się będzie w każdy czwartek o godzinie 15:00 począwszy od 29 kwietnia 2021 roku.
 4. Dla każdego Przedmiotu Aukcji zostanie ustalona minimalna cena wywoławcza, która umieszczona będzie wraz z opisem w tytule zdjęcia przedstawiającego dany Przedmiot Aukcji.
 5. Cena przebicia oferowana przez Uczestnika licytujących umieszczana jest pod zdjęciem Przedmiotu Aukcji i jest jawna dla innych Uczestników licytacji.
 6. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedzającej minimum o 10 zł.
 7. Pierwsza i każda następna oferta przebicia zgłoszona przez Uczestnika licytującego jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik licytujący złoży wyższą ofertę.
 9. Licytację Przedmiotu Aukcji wygrywa Uczestnik licytujący, który w momencie zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę cenową.
 10. Nie dopuszczalne się działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie licytacji. W przypadku stwierdzenia ww. działań, prowadzący ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
 11. Przystąpienie do licytacji, czyli podanie swojej oferty cenowej jest równoznaczne ze zgodą i akceptacją treści i postanowień Regulaminu.
 12. Każdy licytujący składając swoją ofertę cenową powinien ją przemyśleć, by nie była ona składana lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami złożenia oferty, zgodnie z Regulaminem.
 13. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty zdeklarowanej kwoty w terminie do 48 godzin od momentu zakończenia licytacji na konto skarbonki NCDC Business Race Biegamy osobno Pomagamy razem siepomaga.pl (link do skarbonki) z dopiskiem w tytule Biegamy Osobno Pomagamy Razem oraz koniecznie numerem porządkowym aukcji.
 14. Jeżeli za wylicytowany Przedmiot Aukcji nie zostanie dokonana deklarowana kwota do godziny 12:00 najbliższego poniedziałku po zakończeniu licytacji, wówczas Przedmiot Aukcji zostanie ponownie wystawiony do licytacji.
 15. Przedmiot Aukcji może również zostać przekazany Uczestnikowi licytującemu deklarującemu przedostatnią ofertę cenową, jeśli będzie nadal zainteresowany Przedmiotem Aukcji.
 16. Wydanie Przedmiotu Aukcji Zwycięzcy nastąpi po wpłaceniu deklarowanej kwoty licytacji na konto skarbonki NCDC Business Race Biegamy Osobno Pomagamy Razem Indze z wpisaniem w rubryce „słowa wsparcia (opcjonalnie)” numeru wygranej licytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania Przedmiotu Aukcji, jeśli deklarowana kwota nie wpłynęła na wskazane konto.
 17. Organizator przekaże Uczestnikowi licytującemu dane kontaktowe do Firmy w celu umówienia spotkania przekazania Przedmioty Aukcji jeżeli jest to możliwe. W przypadku gdy miejsce odbioru uniemożliwia Uczestnikowi licytującemu odebranie Przedmiotu Aukcji, zostanie on przesłany na wskazany adres przez Firmę, która przekazała dany Przedmiot Aukcji do licytacji.